Chuyên viên trang điểm cùng người mẫu với bộ sản phẩm make up Glory of New York