Liquid Eyeliner - Chì kẻ mắt nước

Được thiết kế với ngòi viết thanh gọn, tạo nét vẽ mảnh, mịn. Dùng để vẽ dài đuôi mắt hoặc viền mi mắt trên, mi mắt dưới cho mắt thêm to tròn, sắc sảo. Màu mực đen tuyền suốt nhiều giờ liền, không lem, dễ tẩy trang.